Finansai 2024-07-01T09:07:56+00:00

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMĄ

2024 m. I ketvirčio ataskaitos:

1 priedas – pajamos

2 priedas – išlaidos

2 priedas

9 priedas – mokėtinos sumos

10 priedas – skoliniai įsipareigojimai

2023 m. IV ketvirčio ataskaitos:

1 priedas – pajamos

2 priedas – išlaidos

2 priedas

9 priedas – mokėtinos sumos

10 priedas – skoliniai įsipareigojimai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 m

2023 m. III ketvirčio ataskaitos:

1 priedas – pajamos

2 priedas – išlaidos

2-priedas

9 priedas – mokėtinos sumos

10 priedas – skoliniai įsip.

2023 m. II ketvirčio ataskaitos:

1 priedas – pajamos

1-priedas – išlaidos

2 priedas

9 priedas -mokėtinos sumos

10- priedas -skolin.įsipareigojimai

2023 m. I ketvirčio ataskaitos:

1 priedas-pajamos
2 priedas- išlaidos
2 priedas-išlaidos pagal funkc. klasif.
9 priedas-mokėtinos sumos
10 priedas-skoliniai įsipareigojimai

2022 m. IV ketvirčio ataskaitos:

1-sav.(pajamos)
1-sav.(išlaidos)
2-sav.ataskaita
9 priedas – mokėtinos sumos.xls
10 priedas – skoliniai įsipareigojimai.xls

2022 m. III ketvirčio ataskaitos:

1-sav. (pajamos)
1-sav. (išlaidos)
2-sav. ataskaita
9 priedas- mokėtinos sumos
10 priedas – skoliniai įsipareigojimai

2022 m. II ketvirčio ataskaitos:

2022 m. I ketvirčio ataskaitos:

2021 m. IV ketvirčio ataskaitos:

2021 m. III ketvirčio ataskaitos:

2021 m. II ketvirčio ataskaitos:

2021 m. I ketvirčio ataskaitos:

2020 m. IV ketvirčio ataskaitos:

2020 m. III ketvirčio ataskaitos:

2020 m. II ketvirčio ataskaitos:

2020 m. I ketvirčio ataskaitos:

2019 m. IV ketvirčio ataskaitos:

2019 m. III ketvirčio ataskaitos:

2019 m. II ketvirčio ataskaitos:

2019 m. I ketvirčio ataskaitos:

2018 m. IV ketvirčio ataskaitos

2018 m. III ketvirčio ataskaitos:

2018 m. II ketvirčio ataskaitos:

2018 m. I ketvirčio ataskaitos:

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2023 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2023 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2023 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2023 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2023 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2023 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2023 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2023 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2023 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2022 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2022 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2022 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2022 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2022 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2022 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2022 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2022 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2021 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2021 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2021 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2021 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2021 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2021 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2021 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2021 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2021 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2021 m. I ketvirčio finansinių atskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2020 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Iždo 2020 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2020 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Iždo 2020 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2020 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Iždo 2020 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų I ketvirčio Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2019 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2019 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2019 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2019 metų I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2018 metų III ketvirčio  tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2018 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės iždo 2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų Iždo finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys