Sportas 2020-07-09T14:51:21+00:00

Varėnos rajono sporto renginius rasite čia:

http://sportas.varena.lt/

2020 m. Varėnos rajono kultūros ir sporto renginių planas

VARĖNOS SPORTO CENTRO DARBO LAIKAS

ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais – 8.00-12.00 ir 12.45-17.00 val.
Penktadieniais – 8.00-12.00 ir 12.45-15.45 val.

VARĖNOS SPORTO CENTRO BASEINAS IR TRENIRUOKLIŲ SALĖ

Baseinas nuo birželio 1 d. užsidaro profilaktikos darbams, atsidarys rugsėjį

Pirmadieniais – 14.00-22.00 val.
Antradieniais – Sekmadieniais ir švenčių dienomis – 10.00-22.00 val.

VARĖNOS SPORTO SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

SPRENDIMAS

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1467

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.1.1 ir 4.1.2 papunkčiais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

 1. 1.  Įpareigoti aukšto meistriškumo sporto varžybų (toliau – varžybos) organizatorius užtikrinti, kad:

1.1. atvirose erdvėse vykstančiose varžybose dalyvautų ne daugiau nei 700 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant varžybose dalyvaujančių aukšto meistriškumo sportininkų (toliau – sportininkai) bei aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo (toliau –  kiti asmenys), ir tarp žiūrovų (išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) būtų užtikrintas ne mažesnis nei 1 m atstumas;

1.2. uždarose erdvėse vykstančiose varžybose dalyvautų ne daugiau nei 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant sportininkų ir kitų asmenų), ir tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas. Atstumas tarp žiūrovų gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai varžybų metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1494, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13215

1.3. sportininkams, kitiems asmenims, žiūrovams bei dalyviams būtų sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

1.4. į varžybų vietą nebūtų įleidžiami sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ir dalyviai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.5. žiūrovai ir (ar) dalyviai eilėse prie bilietų kasų ar kitų bilietų pardavimo vietų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir (arba) organizuoti bilietų prekybą internetu;

1.6. sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ar dalyviai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų varžybų vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.7. sportininkai, kiti asmenys, žiūrovai ir dalyviai būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į varžybų vietą nevyktų;

1.8. gavus informaciją apie sportininkui, kitam asmeniui, žiūrovui ar dalyviui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

1.9. panaudotas sporto inventorius ir priemonės būtų valomi ir dezinfekuojami;

1.10. varžybų vietos valymas ir dezinfekcija būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu): https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.

 1. 2. Rekomenduoti sportininkams (kai nesportuoja), dalyviams, žiūrovams, kitiems asmenims dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 1. 3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. V-1312 „Dėl sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“.
 1. 4. Nustatyti, kad:

4.1. šis sprendimas įsigalioja 2020 m. birželio 17 d.;

4.2. nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja:

4.2.1. tokia 1.1 papunkčio redakcija:

„1.1. atvirose erdvėse vykstančiose varžybose dalyvautų ne daugiau nei 1 000 žiūrovų ir (ar)  dalyvių (neįskaičiuojant varžybose dalyvaujančių aukšto meistriškumo sportininkų (toliau – sportininkai) bei aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo (toliau –  kiti asmenys), ir  tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 1 m atstumas;“;

4.2.2. tokia 1.2 papunkčio redakcija:

„1.2. uždarose erdvėse vykstančiose varžybose dalyvautų ne daugiau nei 200 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant sportininkų ir kitų asmenų), ir tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas. Atstumas tarp žiūrovų gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai viso renginio metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1494, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13215

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                  

Aurelijus Veryga

 

Lietuvos triatlono taurės varžybų I etapas

Jau antri metai prie Varėnos tvenkinio vyksta Lietuvos triatlono taurės varžybos – Varėnos triatlonas. Birželio 20 dieną vyko I etapo varžybos. Alinantis karštis nesutrukdė atvykti rekordiniam dalyvių skaičiui. Jų susirinko net 430. Distancijose dalyvavo profesionalai ir mėgėjai, moterys, vyrai ir vaikai. Pasirinktinai jie varžėsi olimpinėje, akvatlono, sprinto ar TRI–FUN distancijose.

Šauniai pasirodė ir mūsų krašto dalyviai, kurie savo amžiaus ir kategorijos grupėse užėmė garbingas prizines vietas. Vaikų grupėje dalyvavusi Karina Miliauskaitė akvatlono distancijoje užėmė II vietą. Vyrų grupėje toje pat distancijoje III vietą užėmė Žilvinas Radžius. Didžiausi sveikinimai nugalėtojams.

Sveikindamas nugalėtojus, Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta sakė, jog tikisi, kad Lietuvos triatlono taurės varžybos ir ateityje neaplenks mūsų gražaus krašto ir taps ilgamete tradicija.

                                                                                  

 Europos jėgos trikovės čempionatas

 Lapkričio 29- gruodžio 8 dienomis Kaune vyko neeilinis renginys- daugiau nei 500 atletų iš viso senojo žemyno kampelių susirinko į Europos jėgos trikovės čempionatą. Lietuvos moterų rinktinės garbę gynė net 3 varėniškės.

Pirmoji ant pakylos žengė jauniausia rinktinės narė ir viso čempionato dalyvė Valerija Petrovaitė. Keturiolikmetei varėniškei pritūpimuose pakluso 115, spaudžiant nuo krūtinės 50, o atkėlimuose nuo žemės 100 kilogramų sveriančios štangos. Bendroje jaunių iki 18 metų įskaitoje Valerija liko 4. Įdomu tai, kad antidopingo agentūros kontrolieriai nusprendė patikrinti varėniškę ir taip ji tapo viena jauniausių testuotų merginų Lietuvoje. Jaunimo amžiaus grupėje Ugnė Karsokaitei teko nelengva užduotis- jai per savaitę reikėjo priaugti 4 kilogramus, kad bent minimaliai viršytų svorio kategorijos barjerą. Vargais negalais tilpusi į kategoriją varėniškė stojo į kova su ne tik žymiai vyresnėmis, bet ir sunkesnėmis varžovėmis. Jos rezultatai pritūpimai su štanga 100kg, spaudimas 65kg , atkėlimai 110kg. Bendroje įskaitoje Ugnė užėmė 6 vietą.Beprotiškame suaugusių moterų 36 dalyvių sraute savo jėgas išbandė ir Ieva Balukonytė. Per alinančią, 6 valandas trukusias kovą Ieva atsistojo su 102,5 kg, išspaudė 60kg ir atkėlusi 125 kg bendroje įskaitoje užėmė 22 vietą.Geležies lygos sporto klubas dėkoja už finansinę pagalbą Varėnos rajono savivaldybei, kurios dėka varėniškės, galėjo garbingai atstovauti šalies nacionalinę rinktinę. 

UKRAINOS AMBASADORIAUS TAURĖ 2019

Triatlono varžybos Varėnoje

Birželio 15 d. Varėna vėl gyveno aktyviu sportiniu ritmu. Pirmą kartą buvo organizuotas Varėnos triatlonas – Lietuvos triatlono taurės III etapo varžybos, kurios sukvietė ne vieną šimtą sportininkų. Renginio organizatoriai – viešoji įstaiga „Lietuvos triatlono taurė“ ir Varėnos rajono savivaldybė.

Visus susirinkusiuosius pasveikino Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas. „Smagu matyti, kad Varėna vėl sukvietė sportuojančią bendruomenę. Pasirinkta puiki vieta triatlono taurės III etapui. Mes turime puikią gamtą ir galime pasiūlyti idealias sąlygas šios ir kitų sporto šakų varžyboms. Sveikinu visus dalyvius ir linkiu gerai praleisti laiką Varėnoje“, – kalbėjo administracijos direktorius.

Triatlono dalyvis varėniškis Justinas Biekša džiaugėsi, kad renginys vyko gimtajame mieste ir kalbėjo apie didelę atsakomybę, tenkančią renginio organizatoriams. „Visų pirma, džiaugiuosi, kad Varėnos rajono savivaldybė ir VšĮ „Lietuvos triatlono taurė“ organizatoriai susitiko bei glaudžiai bendradarbiavo rengiant Varėnos triatlono etapo varžybas. Organizaciniu požiūriu triatlonas yra sudėtinga sporto šaka, kurioje sportininkai plaukia, važiuoja dviračiais ir bėga. Renginio organizatoriams dideliu iššūkiu tampa saugumo užtikrinimas: vandenyje kyla pavojus skęsti, minant dviratį atsitrenkti į kliūtį (maksimalus greitis varžybų metu iki 65 km/h), o bėgant esant karštam orui kyla išsekimo/nualpimo pavojus“, – sakė Justinas Biekša.

Varžybų metu dalyviai galėjo pasirinktinai dalyvauti trijose distancijose – olimpinėje, sprinto ir TRI–FUN. Olimpinės distancijos dalyviai turėjo 1,5 km nuplaukti, 40 km nuvažiuoti dviračiu ir 10 km nubėgti. Sprinto distancijos dalyviai – 750 m nuplaukti, 20 km nuvažiuoti dviračiu ir 5 km nubėgti. TRI-FUN dalyviai – 200 m nuplaukti, 10 km nuvažiuoti dviračiu ir 2,5 km nubėgti. Olimpinę distanciją dalyviai turėjo įveikti ne daugiau kaip per keturias su puse valandos, sprinto distanciją – ne daugiau kaip dvi su puse valandos, TRI-FUN distanciją – ne daugiau kaip dvi su puse valandos.

Varžybose galėjo dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai mėgėjai ir profesionalai, moterys, vyrai, vaikai. Visiems dalyviams, įveikusiems pasirinktą distanciją, buvo įteikti atminimo medaliai. I–III vietos laimėtojams visose numatytose distancijų amžiaus grupėse buvo įteiktos taurės, rėmėjų įsteigti prizai.

Bendrojoje įskaitoje olimpinėje distancijoje geriausią rezultatą pademonstravo Tautvydas Barštys (Kaunas), antrąją vietą iškovojo Tautvydas Kopūstas (Kaunas), trečiąjį rezultatą pasiekė Gediminas Pajėda (Vilnius). Varėniškis Justinas Biekša pasiekė gerų rezultatų ir iškovojo 42-ąją vietą. Po varžybų J. Biekša neslėpė savo emocijų. „Jau po įvykusių varžybų galiu pasidžiaugti, kad dalyvių atsiliepimai apie Varėną labai geri. Gamta padovanojo dalyviams gerą orą, o organizatoriai parinko geras trasas. Aš pats asmeniškai mėgavausi, galėdamas dalyvauti šiame renginyje ir įveikti olimpinę distanciją. Nuostabus jausmas matyti daugybę puikių sportininkų, kurie atvyksta su šeimomis į Varėną ir pamato mūsų kraštą. Tikiuosi, kad šis renginys padėjo dar daugiau žmonių pirmą kartą pabūti mūsų mieste ir kad 2020 m. Varėnos triatlono etapas vėl vyks“, – kalbėjo Justinas.

Olimpinėje rungtyje pirmoji tarp moterų buvo Ieva Urbonavičiūtė (Vilnius), antroji – Ūla Giniotytė, trečioji – Giedrė Ambrazevičiūtė.

Bendrojoje įskaitoje sprinto rungtyje pirmajame trejete išsirikiavo Lukas Prokopavičius (Panevėžys), Tomas Gruslys (Vilnius), Tadas Cesevičius (Panevėžys). Tarp moterų geriausių rezultatų pasiekė Sigita Šidlauskienė (Vilnius), Lina Nikitinaitė (Kaunas) ir Mingailė Greičiūtė (Marijampolė).

TRI–FUN distancijoje geriausių rezultatų bendrojoje įskaitoje pasiekė Robertas Gegužis (Vilnius), Kasparas Apkievičius (Panevėžys), Mykolas Banys (Panevėžys). Pirmajame moterų trejete išsirikiavo panevėžietės – Ugnė Paurytė, Beatričė Vinciūnaitė, Brigita Šniukštaitė.

Lietuvos triatlono taurės varžybos rengiamos ketvirtus metus iš eilės. Šių metų sezone numatyti septyni etapai. IV etapas vyks Jonavoje liepos 20 d., V etapas numatytas Girdžiuose rugpjūčio 4 d., VI etapas – Veisiejuose rugpjūčio 17 d., paskutinysis – Druskininkuose rugsėjo 7 d.

 

Varėnoje praūžė jau tradicija tapusi Sporto šventė

Birželio 8-ąją Varėna gyveno sportiniu ritmu, nes trečius metus iš eilės vyko sporto šventė, kuri prasidėjo visų dalyvių bei svečių eisena, kurioje dalyvavo Varėnos raj. savivaldybės meras Algis Kašėta, TV „projekto“ Lietuvos talentai dalyvis Eduardas Butiuto, City Boxing kolektyvas ir virš dviejų šimtų šventės dalyvių.

Šventės įžanginė dalis – Varėnos miesto stadione vykusi masinė mankšta, kurioje aktyviai dalyvauti ir apšilti prieš visas varžybas kvietė Pavel Kaliadziuk.

Po mankštos dalyvius ir šventės svečius sveikino ir sėkmės varžybose linkėjo Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, o šventę atidarė  „freestyle meistras, futbolo kamuolio virtuozas Edurdas Butiuto.

Po atidarymo vedėjas Arnas Varanius paskelbė visų varžybų pradžią ir kvietė visus dalyvius varžytis seniūnijų kiemeliuose su specialiu dalyvio pasu. Kiemeliuose žmonės galėjo rungtis – smiginyje, bokštelių numušime, kimštinio kamuolio bei baudų metimų mėtyme, eiti kojūkais ir važiuoti dviračiu. O išbandžius visas rungtis – laukė puikūs šventės prizai.

Vyko ir daug komandinių rungčių – krepšinis 3×3, futbolas 5×5, tinklinis 4×4 ir mini rankinis 5×5.

Visos šventės metu dalyviai galėjo sudalyvauti bokso treniruotėje su „City Boxing“ kolektyvu iš Vilniaus ar išmokti įvairių triukų su futbolo kamuoliu iš Eduardo Butiuto. Taip pat visi norintys galėjo išmokti, kaip pasibalnoti žirgą bei juo pajodinėti su „Varėnės žirgais“.

Sporto šventės vyšnia ant torto buvo įspūdingas ir žiūrovų dėmesį sukaustęs TV projekto „Lietuvos talentai“ nugalėtojų, gimnastų „Project Mayhem“ pasirodymas. O po jų visų individualių ir komandinių rungčių prizininkų laukė šventinės taurės bei specialūs medaliai, kurios įteikė sporto centro direktorius Ruslan Oleinik, Varėnos savivaldybės kultūros ir sporto specialistas Artūras Juškevič bei svečias Eduardo Butiuto.

Regionų Taurėje – Varėnos plaukikai iškovojo 15 medalių

Ignalinoje, gegužės 29 d., pirmą kartą buvo surengta Lietuvos regionų taurė. Varžybose dalyvavo net 13 komandų, viso 200 dalyvių. Sportininkai varžėsi trijose amžiaus grupėse, nuo pačių jauniausių iki jau suaugusių plaukikų.

Varėnos sporto centrą atstovavo 22 plaukikai. Kurie iškovojo net 15 medalių ir bendroje komandinėje įskaitoje užėmė aukštą 4 vietą. Asmeninėse rungtyse geriausiai sekėsi auksinėms “Varėnos žuvelėms” Ievai Jurkūnaitei (1 aukso medaliai, 2 sidabro), Greta Mikalauskaitė (1 sidabro, 2 bronzos apdovanojimai). 3 medalius taip pat iškovojo ir Viktorija Keršytė (2 sidabro, 1 bronzos apdovanojimai). Po bronzinį medalį namo parsivežė Barbora Balcevičiūtė ir Karina Miliauskaitė. 4/50 m Estafetiniuose plaukimuose, jauniausiųjų amžiaus grupėje, lygių sau neturėjo pirmoji VSC komanda (K. Miliauskaitė, G. Mikalauskaitė, I. Jurkūnaitė, U. Petrušytė). Trečiąja vietą ir bronzinius medalius laimėjo antroji VSC komanda G. Raulušaitytė, G. Debesiūnaitė, A. Kamarauskaitė, V. Petrušytė. Vyresniųjų amžiaus grupėje antrą vietą iškovojo U. Mikalauskaitė, A. Ramanauskaitė, A. Tankelevičiūtė, M. Grudzinskaitė. Ir vyriausiųjų amžiaus grupėje trečiu rezultatu atplaukusios ir bronzinius apdovanojimus laimėjusios V. Keršytė, E. Beinaravičiūtė, B. Balcevičiūtė, V. Ilickaitė.

Džiaugiuosi pasiektais rezultatais – sakė plaukikų treneris Gytis Kašėta.

BAIGĖSI SPORTO CENTRO MOKSLO METAI

Birželio 4 d. Varėnos kultūros centre rinkosi sportininkai, jų tėveliai bei kiti šventės svečiai, kadangi baigėsi dar vieni SC mokslo metai.

Šokiais šventę atidarė puikusis „Dosado“ merginų kolektyvas. Po šokių šventinį žodį susirinkusiems sportininkams bei svečiams tarė Varėnos raj. vicemeras Giedrius Samulevičius ir Europos bei daugkartinis Lietuvos čempionas, krepšininkas Dainius Šalenga.

Šiais metais sportinę karjerą Varėnos sporto centro grupėse baigė 21 sportininkas – krepšinyje, rankinyje bei tinklinyje:

Dovydas Rutkauskas (krepšinis)
Dovydas Gaurys (krepšinis)
Mantas Valakevičius (krepšinis)
Gilmintas Želnia (krepšinis)
Gerdas Jaruševičius (krepšinis)
Kęstutis Rauluškevičius (krepšinis)
Kajus Rachmančiukas (krepšinis)
Ričardas Babarskis (krepšinis)
Nojus Averka (krepšinis)
Aurimas Dabravolskas (rankinis)
Lukas Sužiedėlis (rankinis)
Mantas Sereičikas (rankinis)
Taurintas Markiavičius (rankinis)
Klaidas Stoškus (rankinis)
Davidas Patapovas (rankinis)
Mykolas Lapiniauskas (rankinis)
Erika Gudelionytė (tinklinis)
Liveta Talaikovskytė (tinklinis)
Kamilė Balevičiūtė (tinklinis)
Oskaras Petrušis (tinklinis)
Alikas Chinevič (tinklinis)

Varėnos sporto centro neformaliojo švietimo baigimo pažymėjimus ir atminimo medalius įteikė Varėnos raj. vicemeras Giedrius Samulevičius, SC direktorius Ruslan Oleinik ir krepšininkas Dainius Šalenga. Šie sportiniai metai buvo derlingi Varėnai, o ypač rankiniui, kuris į savo kraštą parvežė net 7 prizininkų taures, iš kurių net 5 yra auksinės.

2018/2019 m. m. Lietuvos vaikų U-9 mini rankinio čempionai. (Tren. Irmanatas Markiavičius),

2018/2019 m. m. Lietuvos vaikų U-12 rankinio vicečempionai  (Tren. Povilas Petrušis),

2018/2019 m. m. Lietuvos vaikų U-13 rankinio čempionai (Tren. Irmanatas Markiavičius),

2018/2019 m. m. Lietuvos jaunučių U-15 rankinio  čempionato 2-ojo diviziono laimėtojai  (Tren. Irmanatas Markiavičius, Rolandas Markinas),

2018/2019 m. m. Lietuvos jaunių U-17 rankinio čempionate – 3-oji vieta (Tren .Tomas Barysas),

2018/19 m. m. Lietuvos jaunimo U-19 (2000 m.g.) rankinio čempionate I-a vieta   (Tren. Irmanatas Markiavičius),

2018/2019 m. m. Lietuvos jaunių U-17 rankinio  čempionato 2-ojo diviziono laimėtojai (Tren. Rolandas Markinas).

Taip pat yra kuo džiaugtis ir kitose sporto šakose – plaukimo treneris Gytis Kašėta subūrė puikią plaukikų grupę, kurioje net 32 sportininkai, o kai kurie jau skina pirmuosius laurus Lietuvos plaukimo čempionatuose.

1. Viktorija Keršytė – tarptautines varžybas  “Olimpiečių taurė” Panevėžys 1 vieta 200 nugara, Už 3 vietą Regionu Taurėje 2019, 4/50 kombinuotoje estafetėje.

2. Ieva Jurkūnaitė – tarptautines varžybas “Atviros Alytaus vaikų pirmenybės” (700 dalyvių), 1 vieta 50 l/st 2 vieta 50 peteliške; už 1 vieta Regionu Taurėje, ir 5 vietą  estafetiniame plaukime, Lietuvos vaikų žiemos pirmenybėse.

3. Greta Mikalauskaitė – tarptautines varžybas “Atviros Alytaus vaikų pirmenybės” (700 dalyvių)  1 vieta 50 krūtine; 2 vieta 50 nugara; už 1 vieta Regionu Taurėje, ir 5 vietą  estafetiniame plaukime Lietuvos vaikų žiemos pirmenybėse.

4. Karina Miliauskaitė – „Regionų taurėje“  užimta 3 vieta 50 nugara 0:40,73;  už 1 vieta Regionu Taurėje, ir 5 vietą  estafetiniame plaukime, Lietuvos vaikų žiemos pirmenybėse.

5. Urtė Petrušytė – 1 vieta Regionu Taurėje, ir 5 vietą  estafetiniame plaukime, Lietuvos vaikų žiemos pirmenybėse.

6. Barborė Balcevičiūtė – 3 vieta Regionu Taurėje 2019, 4/50 kombinuotoje estafetėje.

7. Ugnė Mikalauskaitė Regionu Taurėje užimta 2 vietą 4/50 kombinuotoje estafetėje.

8. Eivė Beinaravičiūtė – 3 vietą Regionų Taurėje 2019, 4/50 kombinuotoje estafetėje.

9. Vincenta Ilickaitė – 3 vietą Regionų Taurėje 2019, 4/50 kombinuotoje estafetėje.

Gyvas Varėnoje ir tinklinis, o ypač jis populiarus Vydeniuose. Mergaitėms šiais metais sekėsi geriau, trenerių J. Šiškevičiaus ir D.Šiškevičiūtės bendras darbo vaisius – aukso medaliai Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo mokyklų grupėje. Futbolo ir krepšinio grupėse auga naujos kartos, verta paminėti, kad Ryčio Amšiejaus auklėtinis Martas Varanius šiais metais iškovojo Moksleivių krepšinio lygos bronzos medalį su Alytaus komanda.
O pats treneris su visa 2000-2002 m. gimimo vaikinų komanda tapo Pietvakarių regiono krepšinio čempionato nugalėtojais.
Visų aukščiau išvardintų komandų sportininkams buvo įteiktos padėkos bei kalendoriai su jų pačių komandos atvaizdu.
O taip pat Varėnos sporto centro neformaliojo švietimo baigimo pažymėjimą gavo ir tuometinės Varėnos sporto mokyklos auklėtinis – Dainius Šalenga, kuris mokyklą baigė 1995 metais. Jis spėjo tapti Baltijos rankinio lygos jaunių bei Lietuvos jaunių rankinio čempionu ir Lietuvos vyrų aukščiausios rankinio lygos vicečempionu.
Atsidėkodamas krepšininkas sporto centrui įteikė čempioniškus Kauno „Žalgirio“ marškinėlius.
Nuoširdus ačiū visiems, kurie garsinate Varėną savo puikiais laimėjimais, didelėmis pastangomis ir atsidavimu savo kraštui.

Varėnos SC „Bitės“ iš Šakių parsivežė sidabrą

Birželio 15 d. Šakiuose vyko Lietuvos Pietvakarių regiono krepšinio čempionato finalinės rungtynės, kuriose dalyvavo Ryčio Amšiejaus treniruojamos Varėnos  SC „Bitės“.

Jaunių amžiaus grupėje į stipriausių komandų trejetuką pateko – Varėnos SC „Bitės“, Marijampolės kolegija ir Šakių SK „Trigada“.

Komandos sužaidė tarpusavyje, o R.Amšiejaus treniruojami varėniškiai pirmosiose rungtynėse 70:42 nepaliko vilčių Marijampolės ekipai, daugiausiai prie pergalės taškais prisidėjo K.Rauluškevičius 20 ir L.Balkūnas 16.

Kitose rungtynėse „Bitės“ po pratęsimo ir įnirtingos kovos rezultatu 88:92 nusileido Šakių krepšininkams ir tenkinosi sidabro medaliais. Rezultatyviausi žaidėjai – L.Balkūnas 32 tšk ir G.Želnia 16 tšk.

Didelių ovacijų susilaukė varėniškis Gilmantas Želnia, kuris parodė didžiausią progresą 2017-18 m. sezone ir buvo apdovanotas specialiu organizatorių prizu.

Tai yra oficialus Walmark Ėjimo varžybų renginys Varėnoje! Susitiksime jau gegužės 12 d. (šeštadienį), 12:00.

Varžybos yra nemokamos! Jų tikslas – su visa šeima nueiti 15 000 žingsnių (10,5 km). Čia pirmų vietų nėra, pakanka ramiai pasivaikščioti, o finišavę būsite apdovanoti mediniu rankų darbo medaliu!

Daugiau informacijos ir registraciją rasite www.ejimovarzybos.lt ir mūsų oficialiame „Facebook“ puslapyje – Walk15.

Dvigubas varėniškių finalas ir Lietuvos rankinio federacijos jaunimo taurė – Varėnos rankininkams

2018 metų „C BET“ LRF Taurės finalinės varžybos vyko Alytuje vasario 18 d., kur dėl apdovanojimų kovojo net dvi Varėnos SC komandos Tai jaunimo (gim. 2000 m. ) ir jaunių (gim.2002 m.) vaikinų komandos.
Gražuolę taurę ir aukso medalius parsivežė vyresnieji, trenerio Irmanto Markiavičiaus auklėtiniai, kurie nepaliko vilčių rankininkams iš Molėtų. Užtikrintai, susikaupę ir su dideliu noru laimėti, pirmaudami nuo pirmųjų žaidimo minučių, mūsų rankininkai įtikinamu rezultatu 36:29 įveikė savo nuolatinius varžovus. SVEIKINAME jaunimo komandą su puikia pergale!
Taurės laimėtojai: Taurintas Markiavičius, Mantas Sereičikas, Gytis Ižganaitis, Artur Gavorski, Rokas Mazaliauskas, Dalius Lebedzevičius, Lukas Sužiedėlis, Mykolas Baliūnas, Andrius Bliznevič, Davidas Patapovas, Aurimas Dabravolskas, Mykolas Lapiniauskas, Klaidas Stoškus, Tomas Valentukevičius.
Jauniai dėl taurės kovojo su Vilniaus komanda. Permainingose varžybose įvyko beveik stebuklas, kai nuaidėjus finalinei sirenai sostinės rankininkai buvo priekyje 27:26, tačiau į jų vartus paskirtą laisvą metimą, stebuklingu metimu pavyko rezultatą išlyginti. Pagal Taurės nuostatus komandos išsirikiavo atlikti po penkis 7 m. baudinius, kuriuos, deja, varėniškiai pralaimėjo. Varėnos komandai ir treneriui Tomui Barysui– antroji vieta ir sidabro medaliai.
Belieka tik pasveikinti abiejų komandų vaikinus ir jų trenerius, kad jie su tokiu atsidavimu dirba ir pasiekia rezultatus, kurių kitų miestų sporto centrai gali tik pavydėti.

 

,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2017“
  
      Nuo spalio 3 d., bendradarbiaujant su Lietuvos plaukimo federacija, Varėnos sporto centro baseine pirmą kartą startavo projektas ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2017″, kuriame dalyvauja net šimtas aštuoni rajono ugdymo įstaigų antraklasiai. Šiandien pirmiesiems projekto dalyviams – Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos bei Panočių ir Žilinų pagrindinių mokyklų antrokėliams – jau įteikti plaukimo pažymėjimai.
 
  Varėnos SC vaikai dalyvavo Kėdainių turnyre

 

Iš penkiolikos komandų užėmėme septintą vietą. Patyrimas – neįkainojimas. Vaikai žaidė su Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos vaikų gimusių 2010 metais futbolo komandomis.

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: Eimantas Balionis, Jomantas Bendorius, Armandas Belous, Benas Balcevičius, Kajus Šiškevičius, Paulius Vancevičius, Gytis Pačkauskas.
Antroje eilėje iš kairės: Normantas Baublys, Faustinas Miliauskas, Kajus Šandrovskis, Kajus Makovskis, Aidas Jakimavičius, Rojus Krupovičius, Dainoras Skliutas, Kajus Jakimavičius, treneris Vytas Leonavičius.

 2017 m. Varėnos rajono moksleivių kroso varžybų akimirkos

 Vaikų futbolo turnyre „Rudens taurė 2017″ Dauguose nugalėtojais tapo Varėnos sporto centro futbolininkai

Geriausio vartininku pripažintas varėniškis Nojus Maziukas
Komandos treneris Vytas Leonavičius

Lietuvos jaunių rankinio žaidynių čempionai Varėnos „Ūlos“ jaunimas

2016-2017 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų III grupės II vietos nugalėtojai Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija 

 

2017 m. birželio 21-22 dienomis Marijampolėje finišavo Lietuvos Pietvakarių regiono pirmenybės. Pirmenybėse įvyko paskutinis šeštasis planuotas finalinis ketvertas jaunimo-jaunių 1998-2000 m. gim. amžiaus grupėje. Šioje amžiaus grupėje iš viso dalyvavo 6 komandos ,kurios po reguliariojo sezono rungtynių turnyrinėje lentelėje pasiskirstė tokia tvarka:

1. Varėnos SC„Bitės“.  2. Šakių SK„Trigada“.  3. Igliaukos KK„Kadis“.  4. Marijampolės kolegija(rezervinė komanda). 

5. Marijampolės KK„Kadis“.  6. Lazdijų SC.

 

Finalinio ketverto MVP Meidas Kaziulionis (Varėnos SC „Bitės“ ).
Geriausiu sezono žaidėju Varėnos SC„Bitės“ komandoje pripažintas Augustas Brazys.
Nominacija Pietvakarių pirmenybių snaiperis atiteko Varėnos SC„Bitės“ komandos žaidėjui Augustui Braziui ( 8 tikslūs tritaškiai metimai į varžovų krepšį pirmenybių 1998-2000 m. amžiaus grupės reguliariojo sezono metu).

Lietuvos pietvakarių regiono rinktinė komanda 2017 m. birželio 3-5 dienomis dalyvavo 22-ame Tarptautiniame krepšinio turnyre U 18 Essm Le Portel Cote d’Opale. Turnyras vyko Le Portel miestelyje šiaurinėje Prancūzijoje ant Lamanšo sąsiaurio kranto. Turnyras vykdomas 1999-2001 metais gimusiems krepšininkams. 

Turnyre dalyvavo 8 komandos: šeimininkų prancūzų Essm Le Portel A ir B komandos, MKS OCHOTA VARŠUVA (LENKIJA), BC Telenet Oostende (Belgija), Basket Academie Limburg (Olandija), Ambrož Krvavec (Slovėnija), OKK Belgrade (Serbija), South west region team (Lietuva). Pietvakarių regiono rinktinė komanda buvo sudaryta iš Varėnos SC„Bitės“, Šakių SK „Trigada“, Marijampolės , Gargždų SM, Klaipėdos V.Knašiaus KM sporto mokyklų komandų. Komandos vyr. treneris Audrius Mineikis (Gargždų SM), komandos vadovas D.Kriščiūnas (Marijampolė).

Informacija 2016 – 2017 metų, apie mūsų rankininkus, kurie neturėjo sau lygių

 Kviečiame sudalyvauti

 

Tradicinės greitojo čiuožimo varžybos riedučiais „Grybų šventė“  

   KVIEČIAME SUDALYVAUTI JUDUMO SAVAITĖS RENGINYJE

Matuizų kaimo sporto šventė

Varėnos SC mokslo metų užbaigimo šventė 

Plaukimo tobulinimosi stovykla „PLAUKIMO ŠEIMA, VARĖNA – 2017“


Varėnos vaikų vasaros plaukimo pirmenybės 

Kviečiame visus ateiti ir palaikyti savo komandą!!!
Šį savaitgalį 20-21d. „Àžuolo“ gimnazijos sporto salėje vyks Lietuvos jaunučių finalinės varžybos 

  

Kviečiame visus ateiti ir palaikyti savo komandą!!!

Šį savaitgalį 27-28d. „Àžuolo“ gimnazijos sporto salėje vyks Lietuvos jaunių finalinės varžybos

 

SPORTO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO DOKUMENTAI:

1. Sporto projektų dalinio finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas

2. Lėšų paskirstymas 2020 m. Sporto projektams įgyvendinti

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO PROJEKTŲ DOKUMENTAI:

 1. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, finansavimo ir administravimo taisyklės
 2. XIII-1540 LR Sporto įstatymas
 3. 2019 m. sausio 23 d. LR Vyriausybės nutarimas „dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nr. 85 ir tvarkos aprašas
 4. 2020-03-10 įsakymas Nr. V-344 „Dėl lėšų skyrimo 2020 m. Aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“
 5. 2020-02-10 įsakymas Nr. V-179 “Dėl dokumentų formų patvirtinimo”
 6. 2020-02-05 nutarimas Nr. 85 “Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo”

TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO DOKUMENTAI:

 1. Olimpinė chartija
 2. Tarptautinio olimpinio komiteto etikos kodeksas

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO DOKUMENTAI:

 1. LTOK įstatai
 2. LTOK narių registras
 3. 2017 – 2020 m. LTOK veiklos programa

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ DOKUMENTAI:

 1. Dėl 2020 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūra ir sportą projektų finansavimo
 2. Varėnos rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūra ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
 3. Direktoriaus įsakymas dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūra ir sportą projektų finansavimo
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūra ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatų patvirtinimo“