Turtas 2020-04-03T12:07:22+00:00

1. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2020 m. vasario 20 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

  1. Sandėliavimo paskirties pastatas, Pakaršio k., Varėnos sen. (statinio koordinatės X-6016369; Y-524107);
  2. Hidrotechninis įrenginys (esantis magistraliniame A4 kelyje Vilnius-Varėna-Gardinas), Senosios Varėnos k., Varėnos sen.;
  3. Žemės ūkio paskirties pastatas, Ilgininkų k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6013440; Y-511400);
  4. Fermų paskirties pastatas (likučiai), Ilgininkų k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6013525; Y-511350);
  5. Buvę garažai, Gandrų g., Pilvingių k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6012025; Y-518607);
  6. Žemės ūkio paskirties pastatas, Ilgininkų k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-601344; Y-511400);
  7. Buvę garažai, Spyrių k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-5999933; Y-504988);
  8. Žemės ūkio paskirties pastatas, Spyrių k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-5999926; Y-504996).

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.

2. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2019 m. rugsėjo 3 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, Krūminių k., Matuizų sen.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2020 m. kovo 3 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 001, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.

SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2018 m. rugpjūčio 29 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Krivilių kaimo nuotekų tinklai–inžinerinis statinys, Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2019 m. vasario 23 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

3. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2018 m. lapkričio 8 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Daržinė (kluonas), Sodų g. Radyščiaus k., Merkinės seniūnija, Varėnos r. sav. (statinio koordinatės X-5998575; Y-504045).
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2019 m. gegužės 8 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

4. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2019 m. vasario 7 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
1. Buvusi pieninė, Mokyklos g. 22, Gudžių k., Varėnos sen. (statinio koordinatės X-6022024; Y-529346);
2.
Buvusi 200 vietų karvidė, Kaštonų g., Gudakiemio k., Merkinės sen. (statinio koordinatės X-6008291; Y-516191);
3.
Buvęs dujų balionų sandėlis, Kalno g., Matuizų k., Matuizų sen. (statinio koordinatės X-6016142; Y-543613);
4.
Priešgaisrinis rezervuaras 500 m3, Naujųjų Valkininkų k., Valkininkų sen. (statinio koordinatės X-6024310; Y-547048).  

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.

5. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS (2019 m. rugsėjo 3 d.)
Varėnos rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, Krūminių k., Matuizų sen.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2020 m. kovo 3 d. kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrių adresu: Vytauto g. 12, Varėna, tel. nr. (8 310) 32 001, el. p. info@varena.lt ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytus statinius.